Bladgelesopp?


Kan dette være bladgelesopp. Disse ble funnet i Kristiansand.
Replies

Her finner du svaret, se bildekommentaren: https://www.artsobservasjoner.no/Image/1280906 .