Gjaerumiaceae, ny soppfamilie


Ser av pressemelding fra Planteforsk at Halvor B. Gjærum har fått navnet sitt på en egen sotsoppslekt (Gjaerumia), og en egen familie (Gjaerumiaceae)! Ikke dårligsmile.

Mer info her: http://www.planteforsk.no/NewsPicture.aspx?pictureid=2623

I den første pressemeldingen jeg leste sto det at en nordmann adri tidligere hadde fått navnet sitt på en plante- eller soppfamilie. Nå står det at det er èn fra før. Er det noen som vet hvilken?

det står også at det er to slekter som er ført til den nye familien Gjaerumiaceae. Noen som vet hvilken slekt det er i tillegg til Gjaerumia?
Replies

Det morsomme var at jeg leste artikkelen med interesse uten å hefte meg i at det var Gjærum som var navngiver (det vil si at jeg ikke leste om etymologien til navnet). Så navnet glir lett inn i latinen til tross for at opprinnelsen er barbarisk (dvs. ikke-latin).

Det er mange norske botanikere som har gitt navn på planter, så her er journalisten på villspor - her som ellers...
Men har noen tidligere blitt oppkalt på familienivå, Klaus?
Gunneraceae etter biskop Gunnerus.
Søren, der var du før meg Klaus. Jeg visste det ogsåtongue. (Spurte plantevernet)
Det var Linne som ga navnet Gunneraceae. En gang på 1700-tallet. Hvordan finner jeg ut mer nøyaktig når?
Kopi av melding:
Det er mange norske botanikere som har gitt navn på planter, så her er journalisten på villspor - her som ellers...


Nei, de har ikke skrevet noe feil i pressemeldingen. Det var på familienivå de mente.

Dette fikk jeg opplyst av plantevernet:
"Professor Per Sunding fra UiO sa i sin tale at det er 37 norske botanikere og mykologer som har fått slekter og arter oppkalt etter seg. Men bare to, biskop Gunnerius på 1700 tallet og nå Gjærum, har fått en familie oppkalt etter seg."

Kanskje noe for Blyttia også smile
Nei, Linné ga slektsnavnet Gunnera, han opererte ikke med familier (bare art, slekt, orden, klasse og rike). Det var tyskeren Endlicher i 1837 som ga familienavnet.

Dessverre flyr jeg altfor mye på autopilot når det gjelder journalister. Men det er ikke rart, slik journalistene roter det til når det f.eks. gjelder forskjell på traktkantarell og spiss giftslørsopp. Har noe til Granskauen i Blyttia her!
OK, da er det med andre ord 168 år siden forrige gang. Hvis vi kaller dette for botanikk. Uansett første gang i mykologien.
I zoologien er det kanskje noen?

Det er forresten forskjell på journalisterangry
Jeg tenker først og fremst på tabloidjournalister - ikke de andre! Nei! Nei! Burde sjølsagt ha presisert det!