Trenger hjelp nå!!!!Elektrontransportkjeden og mitokondriemembran


HEI!
Trenger hjelp med disse oppgavene snarest, sliter veldig!

Et plantevernmiddel sprøytes på planter for å drepe skadedyr. En type plantevernmiddel hemmer elektrontransportkjeden i den indre mitokondriemembranen.

a) Hvordan vil plantevernmiddelet påvirke metabolismen?

b) Hvordan vil dette plantevernmiddelet kunne påvirke en anaerob organisme?

c) Enkelte organismer produserer enzymer som bryter ned plantevernmiddelet. Forklar hvordan en organisme kan regulere enzymproduksjonen.

(TRENGER HELST LANGE SVAR)
Replies

Da har du kommet feilevil Her får du ingen fasitsvar...
Her er stikkordet elektrontransportkjeden. Sjekk hvordan den virker, så har du svar på a og b.
c) handler om enzymer generelt, og stikkordet er induksjon.
Slå opp i læreboka, så finner du svar læreren blir fornøyd med.