Søker innspill fra biolog/mykolog på bok


Hei!

Jeg har det siste året arbeidet med en liten bok om Spiss fleinsopp som skal publiseres gratis og fritt under Creative Commons 4.0-lisens.

I forkant av dette hadde jeg satt stor pris på om noen med mykologi som fagfelt kunne tenke seg å ta en titt på boken og peke ut eventuelle feil, unøyaktigheter og annet grums som måtte ha sneket seg inn.

Andre med relevant erfaring er også selvfølgelig velkomne til å ta en titt!

Ta gjerne kontakt på PM dersom dette høres interresant ut. smilePS: Forumets PM-funksjon er litt wonky, og man må muligens aktivere muligheten for å motta PM i undermenyen "Settings" på "Private messages"-siden dersom man ikke allerede har gjort det.
Replies

Hei.
Før du ber soppspesialister om hjelp til boka di, som skal distribueres gratis og til alle, tror jeg nok du skal fortelle om din intensjon for boka? Er den i beste mening for allmenheten? Her er det mange som kan mye om arter, matverdi, utbredelse. Så du har kommet til rett sted. Men ingen her som ønsker å hjelpe til med info om ulovlige og giftige arter når det gjelder bruk. Hvorledes og hvem er boka ment for? mvh Eva
Hei Eva

og takk for respons og spørsmål!

Jeg ble opprinnelig inspirert til å skrive verket når jeg så følgende bilde publisert i et annet (norsk) forum:


Vedkommende som lastet opp bildet trodde at dette var Spiss fleinsopp, og hadde planer om å spise denne.
Soppen er jo liten, spiss og har omtrent riktig farge, så det er jo sikkert spiss fleinsopp!... Eller?


Det slo meg da — at som et skadereduserende og preventivt tiltak — så bør det finnes en definitiv guide til identifisering av Spiss fleinsopp for å minimere sjansen for at de som uansett ønsker å eksperimentere med dette ikke får i seg de virkelig farlige soppene.

Etter hvert som jeg arbeidet med guiden endte jeg opp med å legge til flere og flere kapitler ("omfangskryp"?), og til slutt hadde det blitt en hel (men relativt kort) bok om Spiss fleinsopp, som også tar for seg andre aspekter enn bare selve identifiseringsprosessen.

Det viser seg for eksempel at korrekt tørking og oppbevaring av soppen er viktig for å ikke utvikle sekundærtoksiner (se under), så jeg endte opp å legge til et kapittel om dette også. Og så ballet det på seg derfra...
(...) uheldig lagring og oppbevaring av soppen vil kunne gi besværlige og av og til alvorlige matforgiftninger ved forråtnelse og opptreden av sekundære toksiner. (...) En sjelden gang har man sett at bedervet sopp har gitt leveraffeksjon i form av akutt, toksisk hepatitt, hvilket har vært tilskrevet opptreden av sekundære, toksiske nedbrytingsprodukter i soppen"


Gro Gulden og Trond Schumacher - Giftsopper og soppforgiftninger, s.92
https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014082608100

Videre tar boken for seg momenter som "fare og risiko", juridisk status, bakgrunn for hvorfor noen velger å benytte Spiss fleinsopp, effekter av inntak og en veiledning til trygg bruk bl.a. basert på protokollen utviklet av Yale-universitetet.

Boken utgjør altså ikke en oppfordring til bruk av Spiss fleinsopp, men er en ressurs som tilrettelegger for at eventuell anskaffelse og benyttelse kan gjennomføres så risikofritt som mulig, i tillegg til at den kan utgjøre interessant lesing for de som måtte være interessert i temaet fra et rent akademisk perspektiv.


Ellers så synes jeg at man på generelt grunnlag skal være forsiktig med å uttale seg på andres vegne. Du skriver at "det er ingen her som ønsker å hjelpe til med info om ulovlige og giftige arter når det gjelder bruk", og dette er kanskje tilfellet for deg personlig men representerer nødvendigvis ikke ståstedet til de andre brukerene og bidragsyterne på forumet.

For eksempel kan det godt hende at man ikke støtter bruk av Spiss fleinsopp, men allikevel mener at den informasjonen som er tilgjengelig om temaet bør være så riktig og faglig korrekt som mulig.

Det er også mange i akademiske miljøer — inkludert biologer og mykologer — som nå etter hvert ser forbi stigmaet knyttet til bruk av psykedelika, herunder Spiss fleinsopp. Et eksempel er mykologen Alan Rockefeller som har bidratt med over 30 000 observasjoner på inaturalist.org/mushroomobserver.org, men som også er administrator på "magisk sopp"-nettsiden shroomery.org hvor han står for mer enn 47 000 brukerinnlegg.

To andre momenter som også belyser dette er bl.a.:

1) Rusreformutvalgets anbefaling om at oppbevaring av inntil hele 50 gram Spiss fleinsopp ikke burde være straffbart gir en pekepinn om hva fagkompetansen mener om skadepotensialet:Merk spesielt at rusreformutvalgets mindretall — bestående av en politiinspektør ved seksjon for etterretning og forebygging ved Politidirektoratet og en spesialist i rus- og avhengihehtsmedisin ved st. Olavs hospital — også foreslår samme grenseverdi som flertallet, mens de for alle andre stoffer (med ett unntak) legger til grunn mye strengere verdier.

2) Professor Willy Pedersens (UiO) konklusjon i forskningsartikkelen "Møter med det hellige: bruk av LSD, fleinsopp og andre psykedeliske stoffer" (Tidsksrift for samfunnsforskning, 2020):

"Vår studie peker mot at det antakelig gir liten mening å kategorisere de psykedeliske stoffene under ett, sammen med andre såkalt narkotiske stoffer. Bruksmåter og virkninger synes i alle fall å ha lite til felles med det en ser ved for eksempel alkohol, amfetamin, kokain eller heroin. De har heller ikke på samme måte potensialer for avhengighet. Når narkotikapolitikken nå med all sannsynlighet vil justeres, bør en kanskje se spesielt på bruken av disse stoffene. Funnene våre viser at de på mange måter nok tilhører en nokså annen verden."Ref. det å bidra til å kvalitetssikre innholdet i boken må det nesten bli opp til den enkelte om han eller hun føler seg komfortabel med dette etter å ha lest boken. Selv om vi nødvendigvis ikke er enige i at bruk av psykedelika er noe som er negativt eller positivt, kan vi kanskje allikevel enes om at den informasjonen som finnes om temaet bør være så korrekt som mulig?

Jeg håper at du Eva, og andre som måtte lese dette, får en fredelig og koronafri romjul og et godt nytt år! :)

Vennlig hilsen,
WonkoVedlagte bilde viser trevlesopper, Inocybe. Mest sannsynlig silketrevlesopp, og under lilla silketrevlesopp.