Dubbestarr?


Fotografert på Vikafjellet, Sogn og Fjordane helt tilbake til 2. juli 2009.
Blir ikke helt klok på denne som jeg, nok feilaktig, bestemte til hengefrytle den gang. Lurer nå på om dubbestarr (Carex fuliginosa misandra) kan være løsningen.

Leif
Replies

Selv om det er noe Carex i denne tua, så er det en Luzula som dominerer bildet ...
OK, så da var jeg altså på rett spor den gang. Men kanskje umulig å bestemme til art hvis jeg tolker kommentaren rett?!
Uansett greit å få den plassert i korrekt slekt. Takker.

Leif
Andre enn meg er bedre på fjellplanter.
Carexen i bildet ser vi nok litt for lite av. Men den nydelige frytla som dominerer er aksfrytle Luzula spicata.
Fint bilde!
Hjertelig takk for hjelpen. Veldig greit å få rett navn på denne.

Leif