Vokssopp


Ser av tidligere tråder at det er flere ting jeg burde undersøkt her, men slik er det med bifangst. Da jeg skulle plukke opp denne, var det lite substans - så det ble med dette bildet. Men jeg har sjekket med Artsorakelet og sett at det er en art som kalles skjør vokssopp. Det kan jo stemme med konsistensen, men kan alt annet utelukkes? Funnet i fjellhei (Etnedal).