Libelle


Er noen så skarpsynte at de tar denne i flukt? Var ikke i stand til å observere denne hvilende. Tidlig juni i Østmarka (Lørenskog)Replies

Basert på formen av bakkroppen samt bakkroppsvedhengenes utseende, pluss noen uklare detaljer i vingemønteret kan dette være en hann av smaragdlibellen (Cordulia aenea). Tidpunktet kan også tale for denne arten. Dette er imidlertid ikke en sikker artsbestemmelse.

Finn
Takk, da vet jeg litt mer om hva jeg skal se etter. Jeg har mer uklare bilder, men de viser formen på bakkroppen tydeligere. Dette burde kanskje skille den fra Somatochlora-artene?