mikrobiom vs mikrobiota


blir det riktig å skrive;

Et mikrobiom kan defineres som et karakteristisk mikrobielt samfunn av mikroorganismer i et gitt miljø, mens mikrobiota er mikroorganismene man finner der.
Replies

Et mikrobiom kan defineres slik du foreslår.

Mikrobiota oppfatter jeg mer som mikroorganismer generelt, mer i retning av "flora og fauna".

Biom generelt: https://no.wikipedia.org/wiki/Biom
Microbiom er tilsvarende, bare i mikroskala...