Små rødoransje sopper


Fant disse på en tørr fjellbjørk øverst i Setesdalen(900moh). Bortsett fra greinen var treet i god form. Størrelse 1mm og mindre. Har ikke funnet disse før og lurer på om noen kan hjelpe meg på sporet.
Tor
Replies

Vakker ildhårskål (Perrotia flammea). Når ble den funnet?
Håper du registrerer den på Artsobservasjoner (med bestemmer Tove Hafnor Dahl og bekrefter Kåre Homble)smile.
Takk for rask avklaring. Den ble funnet den 19 feb. på Hovden. Skal få med bestemmer og bekrefter.
Det var godt å finne ut av den siden AO ga meg 100% treff på mørkt elgdyngebeger.
Arten er ikke rødlistet, men et funn på Hovden i Setesdal var spesielt!