Variegated torvmose?


Finnes det variegated torvmose? Finner av og til én (tilsynelatende) spesifikk torvmose i flere myrer her i Rogaland som ofte er halv eller helt hvit. Ikke uttørket, og virker helt lik de andre grønne på alle måter enn farge. Har hørt at dette kan skyldes at chlorophyll cellene er ødelagt?

Replies

Det er rimelig å anta at de delene av mosen som er hvite mangler klorfyll.
Klorofyll befinner seg i kloroplaster, som er i stort sett alle bladceller i mosen. Så når fargen mangler, er enten cellene døde, eller de mangler kloroplaster.
Torvmoser inneholder også celler uten kloroplaster, hyalinceller, som blant annet tar opp vann. Se:
https://ndla.no/subject:1:671bd263-eee6-4c56-9e23-a6bbd3130f33/topic:3:182640/topic:2:181768/resource:1:5293
Når toppen av mosen blir hvit, så skyldes det antakelig en sykdom eller mutasjon.
Det er rimelig å anta at de delene av mosen som er hvite mangler klorfyll.
Klorofyll befinner seg i kloroplaster, som er i stort sett alle bladceller i mosen. Så når fargen mangler, er enten cellene døde, eller de mangler kloroplaster.
Torvmoser inneholder også celler uten kloroplaster, hyalinceller, som blant annet tar opp vann. Se:
https://ndla.no/subject:1:671bd263-eee6-4c56-9e23-a6bbd3130f33/topic:3:182640/topic:2:181768/resource:1:5293
Når toppen av mosen blir hvit, så skyldes det antakelig en sykdom eller mutasjon.Originally posted by Limnoan


Takk for svar og info! Om dette skulle tenke seg å være en mutasjon og ikke en sykdom. Er det da rimelig å tenke at torvmosens vekst kommer til å stagnere ettersom den ikke kan omdanne energi gjennom sollys (så lenge den er helt hvit / helt tom for klorofyll)?
Det kan være riktig at veksten stopper hvis det ikke er klorofyll.
Torvmose vokser i toppen, men toppen vil vel bare klare seg så lenge den har friske deler som kan nære den.
Her er for øvrig en nøkkel til torvmoser:
https://www.artsdatabanken.no/Pages/214381/Noekkel_til_torvmoser