liten pigget sopp på gran


Fant den på liggende barkløs gran, litt inntørket
Replies

Gamle, sannsynligvis overvintrede, nærmest umulige å bestemme. Nærliggende er nok en av blåkjukene (de er delt opp i flere nå).
Takk for svar. Neppe blåkjuke. Denne er festet i et punkt og løsner veldig lett.
Kan være en gelemuslingsopp. Må mikroskoperes. Per
Hvis du får noen til å mikroskopere denne for deg, så hadde det vært spennende og lærerikt med tilbakemelding.smile