Vanlig sotbeger eller furusotbeger?

Disse lavene fant jeg på gamle gjerdestolper ved Haftorstøten i Røros i helga. Kan det være vanlig sotbeger eller furusotbeger?
Replies

Heller nok mest mot vanlig sotbeger ettersom apotheciene sitter såpass nedsenket. At substratet er kulturpåvirket/menneskeskapt peker også i retning vanlig sotbeger. Furusotbeger er nok mer typisk på gammel naturlig furuved.
Tusen takk for hjelpa smile