spesiell mose på blokk, likner Hypnum ssp.


Jeg fant denne mosen på blokk , barskog, muligens gammel barskog, Øvre Eiker, 23.3.2022. Det er en del baserike bergvegger i området. Jeg opplevede lokaliteten som nokså tørr og ikke spesielt skyggefull. Ved første øyekast liknet dette på matteflette. Nærbilder får meg til å tro at det er en annen art.
Replies

Hypnum cupressiforme. Svært variabel i størrelse, farge og forgrening.
Interessant. Takker thumbsUp