Evernia mesomorpha
Kan dette være Evernia mesomorpha?
Funnet i fjellbjørkeskog i nærheten av Hovden i Setesdal. 900moh. Det var kun denne på bildet på et enslig
Replies

Nei, dette er en strylav (slekta Usnea). Gryntjafs har mer avflatede greiner og vanligvis ikke så mye "smågreiner" som hos strylavene
Takk for avklaring