Hvilken kjuke #2?


Hei! Gikk en tur i Merkesfloen naturreservat i Lierne i går. Der er det gammel gran- og bjørkeskog opp mot fjellet. Der var det veldig artsrikt med lav og kjuker på trærne. Da så jeg et par typer kjuke og lav jeg ikke kjente igjen, og her er en av dem.


-- Posted via biolog --
Replies

Dette er en art i slekta Trametes. Eksemplarene er så gamle og slitte at art kan være vanskelig å si sikkert, men kanskje raggkjuke (Trametes hirsuta).