Hvilke dyr finnes i Norge men ikke i Sverige?


Hei :)

Er nysgjerrig på om det finnes noen dyrearter som vi ikke deler med vårt langstrakte naboland? Uansett om det er insekter, fugler eller pattedyr som det skulle være.
Replies

Villrein
Vil tru vi har ein del artar som er tilpassa utprega oseanisk klima som ikkje vil vere å finne i Sverige. Eg kjenner i alle høve til eksempel på dette frå insektverda, som døme kjem eg i farten på strandkjempebladbille Chrysolina latecincta.
Norges forkastede nasjonalfisk slimålen unngår svenske farvann:
https://artsdatabanken.no/taxon/Myxine%20glutinosa/42450
Det var et sentralt argument den gangen jeg var med på kåringen.
https://www.leienbiolog.no/biobloggen/slimlen-norges-diskvalifiserte-nasjonalfisk
Norges forkastede nasjonalfisk slimålen unngår svenske farvann:
https://artsdatabanken.no/taxon/Myxine%20glutinosa/42450
Det var et sentralt argument den gangen jeg var med på kåringen.
https://www.leienbiolog.no/biobloggen/slimlen-norges-diskvalifiserte-nasjonalfiskOpprinnelig postet av Limnoan

At det ikkje finst slimål i Sverige stemmer nok ikkje heilt. Den er registrert langs den svenske vestkysten sør til Øresund. Den er avhengig av at vatnet er saltare enn 30 promille. Aust for Øresund er vatnet for ferskt for slimålen.
https://artfakta.se/naturvard/taxon/206192