Et innlegg i ulvedebatten


I Amerika mener de at ulven bidrar til å holde elgstammen frisk:
https://phys.org/news/2022-04-moose-populations-healthy-wolves.html
Reduserer spredning av parasitter:
https://phys.org/news/2021-12-wolves-moose-deadly-deer-parasite.html
Her i Norden har vi hatt problemer med elgdød i tette populasjoner:
https://naturvernforbundet.no/naturogmiljo/import/mystisk-elgdod-oker-article11669-1009.html

Mens mennesker helst vil ha de sterkeste, jevnfør poengbedømming av gevir, tar rovdyr gjerne de som skranterevil