Er dette kråkefot?
Kom over denne på tur på fosen i Trøndelag i påska.

Er det kråkefot?

Den slynget seg langs bakken og tykkelsen på grenene var i underkant av 10mm antar jeg.
Grenene var nokså lange, flere plasser over en meter lange.
Replies

Du er i riktig slekt. Jeg tør ikke si noe om art.
Blomsterløse planter krever en stor flora for å bestemmes for eksempel Mosberg
https://www.gyldendal.no/sakprosa/sport-natur-og-friluftsliv/gyldendals-store-nordiske-flora/p-10022883-no/
eller Lid.
Regner med at flora kan lånes / bestilles på biblioteket. Ellers er de forholdsvis kostbare å kjøpe. Men, kjekt å ha...
Dette er myk kråkefot Lycopodium clavatum.