Honning som legemiddel.


At honning er et utmerket middel mot sår er alment kjent. Trolig er dette på grun av innhold av hydrogenperoksid. I artikkel: https://wol.jw.org/no/wol/d/r3/lp-n/102005567, heter det også at honning er en antioksidant. Hvordan kan det skje at et stoff inneholder antioksidanter samtidig som det har oksiderende effekt.
Replies

Jeg har ikke finlest artikkelen, men førsteinntrykket er at den ikke er skrevet av en med omfattende kunskaper i farmasi eller biokjemi...

Hydrogenperoksid er et meget reaktivt stoff, som dannes i visse biologiske prosesser:
https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/h/hydrogenperoksid.html

Det finnes neppe i selve honningen, men hvem vet hva som skjer når honningen tas i bruk?

Honning fortrinsvis medisinsk honning, har vist seg å være et effektivt legemiddel.
https://tidsskriftet.no/2009/05/medisinsk-nytt/honning-som-sarbehandling