stor bålblekksopp Coprinopsis jonesii?


Er dette Stor bålblekksopp?


-- Posted via biolog --
Replies

Kan ikke bestemmes fra kun dette bildet. Skulle ha sett et ungt eksemplar. Beskrivelse av hvordan den vokste.
Det var den eneste som sto der.
Vokser i blandingsskog ved inngangen til en urskog av eik, helt inntil en gammel grunnmur fra ei hytte som brant ned for en 10-15 år siden.
Hjelper det?


-- Posted via biolog --
Tror dette er en av dunblekksoppene (Coprinellus). Ikke mulig å bestemme fra bilder, men den vanligste er Coprinellus xanthothrix, nær vedblekksopp