Nøkling av grøftemose (Dicranella)Hei, prøver å nøkle en Dicranella, men får ikke nøkkelen helt til å passe.
Kapselen er krøkt, kan ikke se noe struma.

Mørke grokorn på rhizoidene.

Alle blad stilkomfattende, spiss bladspiss med små tenner.


Så spørs det om tørr kapsel er furet - jeg synes ikke det - med det er noen grunne riller.

Glatt kapsel burde da nøkle ut som Dicranella schreberiana,men bladene synes å være for langspisse til å være den, ut fra foto i Nationalnyckeln og ellers på nettet.

Furet kapsel nøkler ut som Dicranella grevilleana, som har en bladform mer lik min mose, men fotoet av kapselen likner ikke noe særlig.
Er det noen som kjenner disse artene bedre og kan se hva det er?

Dicranella, Nationalnyckeln
1 Krøkt kapsel
4 Kapsel uten struma
7 Kapsel furet (litt)
8 Både hunblad og andre blad stilkomfattende
Dicranella grevilleana

Evt.
1 Krøkt kapsel
4 Kapsel uten struma
7 Kapsel slett
10 Alle blad stilkomfattende
11 Kvass bladspiss
Dicranella schreberiana