Kullsopp?


Jeg tror dette må være en kullsopp, men hvilken? Vokste på en død gråor i en varm sørvendt helling med gran, bjørk og noen få gråor. Osp og rogn litt lenger unna, ingen hassel. Funnet i Romedal og Stange Almenning, Stange kommune, Innlandet 3.5.22.
Replies

Tror kullsopper som regel er "mikroskopmat".