I vrangmoseslekta


Å artsbestemme ut fra bilder går kanskje ikke, men jeg spør likevel.

Moseputer på overrislet grønnsteins bergvegg i beitemark - og med grokorn i bladbotnen:Rindal Tø, 4. mai.
Replies

Jeg lukker denne saken. Bryum er en altfor vrien slekt.