grynet egglav?


Hei, Kan dette være grynet egglav (Candelariella xanthostigma) jeg har funnet i Ogna, Rogaland? Substratet var en uvanlig stor og grov bjørk.
Replies

Slekta Candelariella har ikkje tallus med så utprega lobestruktur som denne har. Her vil eg tru vi skal til slekta Candelaria - tunlav. Vi har to artar i Norge; rosett-tunlav Candelaria concolor og småtunlav Candelaria pacifica.
Takk for svar!
På det første bildet ser jeg små men regelmessige og fint innskårne lober - så dette bør være rosett-tunlav, Candelaria concolor. Det trengs litt øvelse for å skille denne fra småtunlav, Candelaria pacifica.
Endre N.