Hvorfor er er nitrogen mest stabil gassform?


Hei!

Jeg sitter med en kjemioppgave jeg håper jeg kan få litt hjelp til.

Hvorfor er nitrogen mest stabil i gassform? Er det på grunn av trippeltbindingene?

Bella
Replies

RiktigthumbsUp
Trippelbindinger er vanskelig å bryte. I praksis krever det sterk varme eller spesielle enzymer.
Birkeland brukte en lysbue, Haber-Bosch metoden bruker katalysator sammen med høyt trykk og høy temperatur.
Bakterier gjør det kaldt med enzymer i et oksygenfritt miljø.