Furubarskålrust?


Kvelde i Larvik kommune. La merkje til denne rustsoppen på ei ung furu i går og lurar på om det finns forvekslingsartar.
Bildene i artsdatabanken tyder på det, men spør for sikkerhets skuld.
Dagny