Jordboende liten sopp i klynge


Soppene vokste ved foten av gråor vindfall, på noe fuktig jord i rik beiteskog (mye alm i lia der):

Hatt 1 cm - 2,5 cm, stilk 1,5 cm høy, 0,3 cm - 0,5 cm tykk.
Ganske markant lukt.Rindal Tø, 11. mai.

- Hvilken art kan dette være?
Replies

Er nok pinnehatt dette Gunnar!
Å søren. Jeg så ingen pinne. Men sånn er livet.