Vad heter "bohål" och "glänta" på norska?


Hej!
Jag undrar vad som är en korrekt översättning på följande ord:
- Bohål (hole in a tree, used by birds for nesting)
- Glänta (opening in the forest, where the sun shines)
- Blöt mark (wet soil)

Tack för hjälpen!

Med vänlig hälsning
Daniel Thorell
Replies

Det første blir vel vanligvis omtalt som reirhull.

For nr 2 har vi det samme ordet på norsk; glenne.

Nr 3 blir mer kontekstavhengig. Wet soil ville jeg bare oversatt med våt jord, enkelt og greit, mens våtmark er virkelig våt, som sump. Bøndene i gamle dager snakket om "vassjuk jord". Da trengtes drenering ;-)
Det første blir vel vanligvis omtalt som reirhull.

For nr 2 har vi det samme ordet på norsk; glenne.

Nr 3 blir mer kontekstavhengig. Wet soil ville jeg bare oversatt med våt jord, enkelt og greit, mens våtmark er virkelig våt, som sump. Bøndene i gamle dager snakket om "vassjuk jord". Da trengtes drenering ;-)Opprinnelig postet av Dagf


Ening med Dagf at det for den siste vil være situasjonsavhengig hvilen oversettelse som gir best mening. I noen sammenhenger ville jeg brukt nøyaktig samme ordbruk på norsk som på svensk; blöt skogsmark - bløt/fuktig skogsmark, blöt betesmark - bløt/fuktig beitemark,når det er snakk om arealbeskrivelse. Våt jord kan vel så gjerne brukes når det er snakk om jord som substrat.