Biolog Nr. 1 2022


Gratulerer med et flott innholdsrikt biolog!
Jeg synes "de umistelige - om tap av arter, arealer og forsøket på å reparere" er et flott hefte som alle kan lære noe av. Flere ledende fagfolk har bidratt.

Heftet bør få økt innsats med å spres til skoler, gjerne som klassesett, alle slags biblioteker gjerne også på institusjoner som ikke er typiske i utdanningssystemet. Gjerne også i løssalg, flest mulig må få anledning til å lese nettopp dette heftet!thumbsUp
Replies

Hei,

Etter å ha lest det ga jeg bladet mitt til en god nabo.

Hilsen, Marleen
Oi, så hyggelig!! Tusen, tusen takk. Vi er faktisk ganske fornøyde med dette bladet.

BIO har veldig begrenset med ressurser og jeg er eneste ansatt. Derfor tenker jeg at min aller viktigste oppgave er å lage et godt blad. Og hvis jungeltelegrafen etterpå kan ljome, som nå, er ingenting bedre.

Takk for omtale.