Kan mennesket påvirke sin egen evolusjon på noen måte?


Er det slik at en epigenetisk eller på annet vis, ved trening og mentale øvelser (kognisjoner og visualiseringer), kan påvirke, i noen grad, sin egen evolusjon? Eller er menneskets evolusjon sluttført? Kan teknologien påvirke biologien? Kan livet bringes til høyere former, gjennom systematisk påvirkning over tid?
Replies

Menneskets evolusjon er ikke slutt.
Forsøk på å forbedre mennesket har endt med død og fordervelsedead For eksempel nazistenes avlsprogram, de var ellers ikke allene om slike tanker. Også i Sovjet var det slike tanker.

Trofim Lysenko skadet sovjetisk biologi, i sær landbruket ved sine teorier om at ervervde egenskaper går i arv.
https://no.wikipedia.org/wiki/Trofim_Lysenko

Det som skiller menneske fra andre arter er at vi har en kraftig kulturell evolusjon. Vi har medisiner og hjelpemidler, som gjør oss i stand til å motvirke naturlig seleksjon. Det gjør at vi og våre "venner" husdyrene og nyttevekstene dominerer planeten.