Gjøk og revir


I dag har jeg hørt gjøken fra tre forskjellige steder. Det er ikke mange hundre meter som skiller disse stedene, så kan det være den samme gjøken (jeg har ikke hørt ko-ko-ene fra flere steder samtidig)? Hvor stort er området en gjøk regner som sitt?
Replies

I følge "Norges Dyr Fuglene" er det uklart om gjøken hevder territorie i det hele tatt.
Der nevnes også en mulighet for at det er en rangordning mellom hannene, slik at de høyest rangerte har "førsteretten". (Fritt sitert.)
Ok, takk for svar! smile

Jeg bare lurte på om jeg kunne registrere flere gjøker, men når det er litt usikkert, lar jeg det bli med én registrering. Det er ikke uvanlig å høre gjøken i området, men så mye ko-ko-ing har jeg ikke vært borti før. Så jeg tenkte at det muligens var et tegn på bestandsoppsving, som kanskje kunne være interessant.