Slimål


På skolen lærte vi at slimål (myxime) er et utviklingsledd mellom bløtdyr og hvirveldyr. Det kan vel neppe være den slimålen som lever i fjordene våre i dag. Den lever jo av fisk som er et virveldyr som altså dukket opp i utvklingen etter slimålen. Kan det være en annen art slimål som er mellomleddet. Hva levde den av når der ikke fanst fisk
Replies

Utvikling skjer gradvis, og i sprang. En forløper for slimålen, lansettfisken Amphioxus levde som "filtrator". https://en.wikipedia.org/wiki/Lancelet
Så vidt jeg husker, gjør larvene til niøye det samme.
Før virveldyrene oppstod var verden full av virveløse dyr, og noen av dem ble ganske store. Så det kan være slimålen spiste slike til å begynne med?