Sopp på alm
ID på denne?
Sopper i gammelt beskjæringssår på alm i ca.150 cm høyde.
Replies

Glem den. Finn ferske sopper. Denne har mest sannsynlig overvintret. RIP!
Disse ser overvintret ut, ja. Ser en del slike "mumier" ved foten av trær
i Bergen sentrum som senhøstes pleier å være omkranset av raspskjellsopp.
Uten at jeg tror dette er den arten. Kunne kanskje vært gammel kvisthullskjellsopp, men
som Mr. Mushrooms sier - glem disse.
Men de kommer vel igjen?
Det avhenger av forskjellige faktorer om soppen dukker opp igjen på samme sted eller ikke.
Rapsskjellsoppene jeg nevner i svaret mitt over, ser ut til å være årvisse på de samme trærne, ihvertfall
har de dukket opp igjen hvert eneste år de siste 10 årene, uten at det dermed er gitt at de
fortsetter med dette.

Forutsetninger er bl.a. at det fins næring til soppen, og andre forhold som f.eks. fuktighet og temperatur.

Her er det også forskjell mellom saprobe (nedbrytende) og mykorrhizale (symbiotiske) arter.
Sistnevnte later til å være mer "stasjonære" siden de har kontinuerlig tilgang på frisk næring
gjennom trerøtter. Førstnevnte forsvinner gjerne når materialet de lever av er ferdig nedbrutt, eller
når andre nedbrytende organismer tar over. Jeg har bl.a. observert forskjellige vednedbrytende
blekksopparter "konkurrere" om samme "matfat". Jeg ser også trær som vekselvis koloniseres
av f.eks. glimmerblekksopp og besk svovelsopp gjennom sesongen.