Stein eller søppel?


Hei,

Hvordan går det med dere?

Jeg vet ikke om jeg er i riktig forumdel. Men jeg lurer på noe...

Jeg tok bilder av "objekter". Jeg lurer på om dette er stein eller søppel.Er det lov i Norge å kaste det et sted og så helle jord over det slik at det "forsvinner"?

Det er på kanten av en terreng med en bedrift,
jeg vet ikke hvem som eier akkurat denne delen av terrenget.

Jeg er av den oppfatning at det er søppel og ikke hører hjemme der.
Men jeg kjenner ikke så godt reglene i Norge.

Vennlig hilsen,
Marleen
Replies

  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • of 2 pages
Det er stein og søppel. Søppel er materiale på avveie. Denne steinen skal vel strengt tatt ikke være i naturen, men på ei fylling.

I Norge har vi dessverre lange tradisjoner med å forsøple i naturen. Alle gårder og mange hus hadde et fast sted der de kastet søppel.

I dag er det forbudt, men gamle vaner er vonde å vendeevil

Det du kan gjøre, er å ta bilde av søppelet, og prøve å finne noen i kommunen, som har ansvar for slike saker.
(Jeg er ikke så inne i hvem som svarer på slikt, men det burde være mulig å finne ut via kommunens nettside eller servicetelefon.)
Eller er det ei steinfylling... Jeg har jo også noen kanter rundt omkring som ser sånn ut, både der jeg har fylt ut terrenget ifb med bygging, og plasser der det (over generasjoner) har blitt tømt stein fra steinplukking på åkrene. Fyllingene her er delvis masser fra utsprengning av egen tomt, fra utsprengt boligtomt i nabolaget, og i tillegg er det fylt over løsmasser fra utgraving av byggeprosjekter "i by'n".

Greit at man ikke skal forsøple, men hvis man krever at all stein som kjøres bort må deponeres på fylling, da har vi gått for langt. Ikke for langt, det har bikka over i ren galskap spør du meg.

Dette ser ut som rester etter skiferproduksjon. I så tilfelle er det rene steinmasser som ikke er forurenset med noe som helst. Ifb med tillatelser til steinbrudd er det som regel forutsetninger for tilbakeføring av terrenget etter endt drift. Så skjer ofte det at slike bedrifter driver til de er tom for ressurser, og slås konkurs - og så får naturen bruke litt lenger tid på å tilbakeføre terrenget til en naturtilstand enn om det ble overdekt med masser.

Ein vesentleg detalj vil vel her vere kva det aktuelle arealet er regulert til i kommuneplanen. Dersom arealet er regulert til næring med uttak av stein og/eller bearbeiding av denne er det vel truleg innafor lover og reglar. Dersom det ikkje er det, er det heilt i grenseland for kva eg synes er greitt.
Sånn passe.

Husk å ta vare på deg selv.
Og forbløffende mye informasjon på kort tid. Det må jeg si!
Takk for svarene. Jeg kontaktet kommune (5-6 uker siden), men de svarer ikke.

Steinen har nå "forsvunnet" under et jordlag.

Firmaet som er på terrenget gjør ikke noe med stein så vidt jeg vet.

Vennlig hilsen,
Marleen
Steinen i seg selv er neppe noe miljøproblem, og når den er begravet, så er vel saken over...

Noen ganger tar steinfyllingene av med offentlig velsignelse:

Marikollen_2019_04_18_002.jpg
Her er ei kjempefylling med tilhørende "motorvei" anlagt i Østmarka. Unnskyldningen er å utvide alpinanlegget...
Så vi kan alle kaste søppel i naturen, jord over det,
så er det plutselig ikke noe problem lenger? boggled

Hilsen, Marleen
Så enkelt er det ikke, men om skaden først har skjedd er overdekking en løsning.
Stein kan være stygt, men er som regel ikke miljøfarlig.
Jeg sliter litt med denne definisjonen av "søppel". Så er det helt sikkert ulike oppfatninger om slikt. Lovverket er i allefall ganske klart om denne type utfyllinger (PBL) under kapittel om ikke søknadspliktige tiltak: "mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk" og "intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom."

Så lenge det ikke er snakk om forurensa masser (dvs rene steinmasser eller løsmasser) er nok dette helt innenfor lovverket.

 

  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • of 2 pages