Kronrust?


Kan dette være Kronrust? Funnet på undersiden av et rips-blad idag på Spanne. Ca 10 mm. i største dia. Jeg synes jeg ser 3 små larver i utkanten.