Kvitmure?
Hei! Har sendt bilder av blomster som jeg har i naturenga mi til Artsorakelet. Får treff på markjordbær (som det IKKE er) og kvitmure. I samme enga vokser også dragehode (tidligere bekreftet). Bildene er nok ikke helt gode, men håper på et svar fra dere på hva slags blomst dette kan være. Den er ca 30 cm høg. Hilsen Nina
Replies

Ser ut som en kvitmure for meg iallfall.

Hvor kommer frøene fra ?


Takk for svar. Hvor frøene kommer fra, kan jeg ikke svare på. Dette er ei natureng. Tipper det fra tidligere tider har vært slåtteng.
Dette er min tredje sommer her, men jeg utforsker stadig.
Kvitmurene vokser helt ute på kanten av en skrent, sammen med andre blomster som naturlig trives i tørre bakker. Plassen ligger ca 430 m.h. på Tretten.
Hilsen Nina
Hm. Dette er bokstavelig talt milesvis unna det kjente forekomstområdet ved indre Oslofjord ... Så jeg heller til at det kan være en sekundærlokalitet og at plantene har kommet inn med en frøblanding.

Hvis så ikke er tilfellet og forekomsten er stedegen og naturlig, så har du gjort et flott funn.
Dette er uansett spennende!

Det hender jo at sjeldne planter dukker opp på helt uventede steder der ingen har funnet på å se etter dem. I Sverige fant de i 2016 en russisk malurt-art på et avsides fjell i Nord-Sverige. Det er det eneste stedet i Skandinavia den vokser. I Norge fikk vi solrose først på Jeløya, så på Hvaler, og så sent som ifjor ble det funnet søstermarihånd på Hvaler.

Det første jeg ville gjort, var å se nøye på den øvrige vegetasjonen. Prestekrage og rødkløver er vel standard i engfrøblandinger, men de kan også ha kommet dit av seg selv. Men kanskje det er andre ting som kan gi en slags indikasjon. Hvis det er flere klart uventede arter der, så tyder vel det på frøblanding.

Og kanskje det finnes noen der som kjenner historien på stedet?
Ja bevares, jeg har da vært med på oppsiktsvekkende funn i vår flora adskillige ganger før. Men da har det stort sett dreidd seg om vannboende arter, som ofte har effektive mekanismer for langdistansespredning.

En såpass "synlig" plante som kvitmure burde være mindre lett å overse. Jeg har dog funnet den på sekundærlokaliteter før, f.eks. på veikanter, men godt innenfor det til nå kjente utbredelsesområdet.

Lokaliteten minner mye om "hoved"forekomsten på Tåsen i Oslo, hvor kvitmuren nå er nesten utryddet pga misforståtte vernetiltak som har latt lauvskogen gro tett og skygge ut arten. Sist jeg kikket etter var det bare 2-3 eks. igjen.

Funnet bør rapporteres på Artsobservasjoner (AO) og gjerne belegges til herbariet på Tøyen.
Plassen her ble bebygd i 1947 av en sønn på garden lenger ned. Navnet Rønningen tyder på at plassen ble ryddet, og benyttet som hamning og slåttemark til garden.
Dette er naturenger, som ikke er tilsådd.
I nærheten av kvitmureplantene finnes også 6 eks av dragehode, som jeg tidligere har registrert på AO. Ellers har jeg ikke kunnet registrere andre truede arter (men jeg er heller ingen ekspert).
Det kan se ut som om det finnes bladrosetter ved bakken av flere eksemplarer kvitmure, men disse har ikke utviklet blomsterstengler. Der er det også veldig tørt nå.
Jeg skal få de registrert på Artsobservasjoner, så lenge vi nå er ganske sikre på at det er den.
Jeg legger ved noen bilder jeg tok i juli i fjor.
Bare så vi får et komplett bilde her - du sier "Kvitmurene vokser helt ute på kanten av en skrent". Hva er utenfor den kanten? Hvordan er vegetasjonen der? (i den grad det går an å komme til der, da...)
Det går bratt nedover et godt stykke fra bergkanten der murene vokser, ca 100 m ned til en bilveg. Skogen herfra og ned er hogd for noen år siden (for utsikten), og det er åpent landskap i dag.
Natureng. Tørrbakke. Her vokser også dragehode. Kvitmure går langt mot nord i Sverige, selv om forekomstene nordover er svært spredte. Alt peker på en spontan, hittil ukjent forekomst.

Jeg er nå tilbøyelig til å se på dette som en bekreftelse at vi ikke kjenner alle forekomster av stedegne arter, og addere lokaliteten til listen over kjente funnsteder for kvitmure. "Ferdig snakka", nå er det bare å lete etter flere forekomster i distriktet.