Grenmarasal?Jeg krysser ofte sporene til hobbybotaniker Birger Moe (han døde for noen år siden). I Artsobservasjoner har han lagt inn ett (det eneste) plott av grenmarasal i Oslo. Jeg kom forbi lokaliteten for noen dager siden og lette litt og fant kun denne asalen i området. Jeg synes asaler er vanskelig. Bladene på asalene kan jo også være en del forskjellige på et tre. Fint med en tilbakemelding med bakgrunn i bildene.
Replies

Her ligger for øvrig bilde og litt info fra Birgers funn: https://www.artsobservasjoner.no/Sighting/12827732
Vi får vente på de lærde. Dette er ikke mitt fag, men etter hva jeg hører, er asal ei vrien slekt.

Merker meg også at Birgers funn ikke ser ut til å være verifisert?
Når det gjelder sjeldne arter, med mange forvekslingsmuligheter med vanlige arter, bør en være ekstra forsiktig.
Men, som sagt kanskje noen kloke hoder kan løse denne gåten.
Ikke "lærd" når det gjelder asal -- men de eks. av grenmarasal jeg har funnet i Grenlandsområet har hatt mye smalere blad med dypere fliker.