Furukongle


Hei, lurer på hva slags kongle dette er, og evt om pinjekjernen er spiselig?
Replies

Eit eple fell ofte ikkje så langt frå stammen. I dette tilfelle ville treet denne kongla kjem frå hatt ein del kjenneteikn som kunne gjort alt så mykje lettare. Det kan t.d. tenkjast at denne har nåler som sitt 5 saman i staden for det vanlege at det er to.

Viss du har funne konglene med frøa i Noreg, så kan du nok droppe tanken om pinjekjerner. Pinje vil ikkje leve over lenge nok til å få kongler i norsk klima etter det eg veit.
Hei, takk for svar. Denne fant jeg i en komposthaug hos en venn som på ingen måte har noe som ligner en gang i sin hage, eller i umiddelbar omegn, men jeg har funnet ut at en som hentet noen taksten har tømt lasteplanet sitt det for noen uker siden. Litt usikker på det du sier om pinjekjerner i Norge. Jeg synes denne konglen og kjernene kan minne om Pinus Cembra (Pinus Sibirica) som kom til Norge med Pomorhandelen med Russland og som har spiselige kjerner. https://nn.wikipedia.org/wiki/Sembrafuru https://nn.wikipedia.org/wiki/Russen%C3%B8tter https://nn.wikipedia.org/wiki/Pinjekjerne
Eg tenkjer at pinjekjerner kjem frå pinje, og det treet klarer nok ikkje å bli eit tre i Noreg.

Elles så er sembrafuru/sibirfuru førstemistenkt.

Enkelte år har vi invasjon av nøttekråke. (Sibir)Nøttekråka samlar meir enn gjerne kongler/frø av den furuarten nøttekråka er vant med frå sine heimetrakter. Desse blir gøymd i jorda til vinterforråd. Er komposten i høveleg tilstand, kan det vel hende nøttekråka har lagra noko der også?