Kjuke?


Hvilken kjuke er dette? Vokste i en gammel blandingsskog på Østlandet.
Replies

Det er valkildkjuke.