En bløtvinge


Er det Cantharis figurata?

Engkant langs bekk.
Rindal Tø, 20. juni.