To båndfluer


Disse to båndfluene klarer jeg ikke å bestemme sikkert. Er det mulig? Den med de lyseste vingene er funnet i et sanddynefelt, den andre i utkant av næringsrikt vann/sump 21.6.
Replies

Den første er Xyphosia miliaria. Den andre er Toxoneura quinquemaculata, altså ingen båndflue.

Terje
Tusen takk for oppklaring og artsbestemmelse.