Hvilken maur?Ca 500 moh, Midtre Gauldal, Trøndelag. Furu/gran/bjørkeskog. Naturlig art eller skadegjører på treverk i hytte?
Replies

Jeg vil ikke være skråsikker, men sjekk stokkmaur:
https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/maur/stokkmaur/

Stokkmaur har en naturlig rolle i skogen, men når maur trekker i hus, er det grunn til å være på vakt.
Det kan være fuktskade/råte, som tiltrekker seg insektene. Og da gjør de skade ved å grave ganger der de ikke skal.