Nyperose


Fant dette på to nyperoser i dag. En flue av noe slag er vel involvert?
Tar også med et askeblad, hvor noen har vært involvert