Oransjeslørsopp/flammeslørsopp?


I mosegranskog 31. juli, Rindal Tø (hvor vi blei velsigna med 125 mm nedbør i juli måned).
Jeg festa meg først ved oransjeslørsopp, men så har soppene en kraftig utvidet basis - og da gikk tankene til flammeslørsopp. Imidlertidig så lukta soppen ikke damplokomotivrøyk (soppene var noe tørre). Hva mener ekspertene? Oransjeslørsopp (eller noe annet)?


Foto inne: