Entoloma ?


Er denne mulig å artsbestemme ut i fra foto?

Funnet på plen - bjørk og furu rundt.

Ibestad 31.juli 2022

Replies

Møktannet rødspore.