Humle


Lurer på om det er realistisk å kommer over vill humle i Bergensområdet. Har aldri sett/gjenkjent den på de utallige turene jeg har gått i Hordaland.
Replies

Hvis du sjekker artskart og filtrerer på funn etter 2000, er det få i (gamle) Hordaland og de som er, er kanskje gjenstående etter dyrking. Ett funn ved Ådlandsvannet på Stord kunne kanskje være hjemlig. Ellers må du til Lærdal, hvor det er flere funn, og ellers ser det ut til at tyngden er på nedre Østlandet og opp Gudbrandsdalen. Den skal være særlig karakteristisk for flommarkskog og næringsrik oreskog, kanskje helst i nærheten av vann.

Det vokste mye humle langs Fløenstien i Bergen (mellom jernbanesporet og Store Lungegårdsvann) for noen år siden, i orekratt, men det var før anleggsarbeidene der begynte. Det artige er at det var både hann- og hunnplanter likelig fordelt, vanligvis regnet som et kriterium på opprinnelig viltvoksende humle.

Men forklaringen er sannsynligvis mer prosaisk. Dette lå på fyllmasser fra 70- og 80-tallet, og det er nærliggende å anta at massene kom med jernbanevogner fra f.eks. Voss eller deromkring. Det var mye annet rart der også, som vi ikke ser så ofte på disse kanter - engnellik, engknoppurt, mørkkongslys, engtjæreblom, sikori, ormehode etc.

RED: nei, Stord-funnet er i veikant, så den går nok ut. Det var litt interessant å finstudere utbredelseskartet for humle. Det er rimelig nok mye støy fra gjenstående planter etter dyrking, men ett eller annet sted inni der synes jeg det fremkommer et veldig typisk sørøstlig utbredelsesmønster. Nord for Gudbrandsdalen og Lærdal er det nye klynger i Møre og Romsdal/Trøndelag, mest i indre strøk. Det mest overraskende er at det er lite eller ingenting i Ryfylke eller indre Hardanger.


De som var oppført i artsdatabanken i åsane, er ikke Humle tror jeg. Klatrehortensia eller noe i den duren?
Nei, humle går det ikke an å ta feil av. Bladene har litt sånn papiraktig "nesle"-tekstur, men selvfølgelig uten brennhårene (de er også i nær slekt).


De fleste kjenner vel hunnkonglene, mens hannblomstene sitter i løse klaser: