Hareøre, eseløre, eller ...?


Vet ikke hvor lett det er å skille disse.
Artsorakelet gir 100% på hareøre, men øresopper - Otidea - omfatter vel 15 - 20 arter.
Antar det er mer pålitelige orakler her, så er det mulig å si om artsorkelet har rett ?
Fra granskog i ytre Trøndelag (Hemne).
Replies

Tror orakelet har rett.
Men kanskje ikke så sikker at den bør legges ut på Artsobs?
Basert på mikro/makro fra det du har vist, nøkler den ut som hareøre. Synes dette stemmer så bra at du derfor kan registrere den på Artsobs. Kryss av for at er mikroskopert.
Takk smile