2 Styltefluer


Her kommer jeg til Dolichopus linerais og Dolichopus longitarsis Begge fra Kristianstand 25.06.2022
Replies

Dolichopus linearis ser ut til å stemme. Eg er meir i tvil om D. longitarsis, sidan eg synest første antenneledd er for lyst til å vere den. Men dersom børsterekka bak augene er heilsvart (går ut frå at du har sjekka dette), så bør det jo vere den likevel.

Terje
Du har selvfølgelig rett, jeg må ha blingsa når jeg skjekket de nedre børstene, de er lyse og havner da på min gode venn D. nigricornis (som vanlig med de som har utvidet 5th segment tars 1) :D
Absolutt einig i D. nigricornisthumbsUp

Terje
Takk for hjelpa!