Hva er dette?


Replies

Ser ut til å vere orekveldfly Acronicta alni (pluss ein liten midd til venstre for den.)