Standardavik og signifikante tall


Hei!

Jeg studerer på UiO å Jeg har en obligatorisk oppgave i analytisk kjemi som Jeg ikke fikk godkjent. Håper noen kan hjelpe meg litt med denne.

Spørsmålet er: Skriv hvordan resultatet skal oppgis med korrekt antall gjeldende siffer hvis x= 24,98753 mL og s = 0,013 mL?

Jeg prøvde meg på dette svaret, men det var feil
24.9 mL +/- 0.013 mL

Fikk til hint at siste siffer i resultatet skal være det første signifikante sifferet i standardavviket.

Dette hintet syntes jeg ikke ga så mye mening.

Resultatet er x og standardavviket er s.

Skal svaret være 24,98753 mL +/-0,013 mL? Er det så enkelt?
Replies

24,987 mL +/-0,013 mL eventuelt 24,988 mL +/-0,013 mL hvis en opphøyer før avkorting (men det er jeg usikker på).
Måtte søke hjelp hos Professor Googleblush
https://no.wikipedia.org/wiki/Gjeldende_sifre
Er ikke 24,99 mL +/-0,013 mL nærmere fornuften. Da kan det egentlig være i området 24,98 (24,975) til 25,00 (25,001) mL. Poenget er jo bare at man ikke oppgir for stor nøyaktighet, og aner hvor store usikkerheta for akkurat den målinga er. For nøyaktige tall med unødvendig mange sifre kan jo lure en til gale konklusjoner. I praksis er jo måleutstyr også slik at 4-5 gjeldende sifre er mulig eller passe nøyaktig. Selv med pinlig nøyaktig kalibrering. Nå tenkte jeg i generelt forhold til unøyaktighet, standardavvik er jo statistikk, noe jeg ikke husker mer.